WYNIKI UCZNIÓW GDB UZYSKANE W KURATORYJNYCH KONKURSACH JĘZYKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

lif1Bardzo miło nam poinformować, wszystkie osoby zainteresowane działalnością edukacyjną Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale, że w bieżącym roku szkolnym Tymoteusz Luis, uczeń klasy 1b, uzyskał tytuł laureata KURATORYJNEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO.
Natomiast Klaudia Kubicka, uczennica klasy 2b, otrzymała zaszczytny tytuł finalisty KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO.
Również rezultat punktowy wypracowany w finale KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, przez Michała Machowskiego, ucznia klasy 3, zapewnia mu tożsamy tytuł.

Gratulujemy zaangażowania i wyników wszystkim uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/17 zdecydowali się stanąć w szranki rywalizacji konkursowej z zakresu wybranych przez siebie języków obcych, także tym, którzy nie awansowali do finałowych rozgrywek.

Finalista Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

W dniach 3-5 marca bieżącego  roku, w Warszawie, odbył się finał pierwszej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Zmierzyło się w nim 66 wybitnych uczniów z całej Polski wyłonionych przez Komitety Okręgowe Olimpiady. Podkarpacie w rywalizacji finałowej reprezentowało pięciu uczniów, w tym uczennica klasy 2b Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale: Lidia Ziobro.
Organizatorem Olimpiady było Polskie Towarzystwo Historyczne.
Zmagania finałowe zrealizowano w gościnnych murach Uniwersytetu Warszawskiego.
WP_20170304_10_05_43_ProMłodzi pasjonaci historii, w pierwszej części rywalizacji, musieli rozwiązać szereg zadań związanych z tematem przewodnim etapu finałowego – reformacją w Polsce.
Następnie wszyscy przystąpili do eliminacji ustnych. Każdy z nich musiał odpowiedzieć wyczerpująco na wylosowane przez siebie pytanie dotyczące zagadnień historycznych omawianych w czasie trzyletniej nauki w gimnazjum oraz na dalsze pytania do wybranych przez siebie lektur.
W praktyce przygotowanie się do rywalizacji olimpijskiej, wymagało od uczestników ogromnego wysiłku, przeczytania wielu fascynujących książek oraz artykułów naukowych, a także nieustannej pracy z nauczycielami, którzy wspierali swoich podopiecznych.
finał OH4Zakres materiału (konieczność znajomości całej podstawy programowej, a także przeczytania w trakcie przygotowań do poszczególnych etapów setek stron tekstu), różnorodność ocenianych kompetencji (dłuższa wypowiedź pisemna, odpowiedź ustna, praca z materiałem źródłowym), wynoszą Olimpiadę znacząco ponad poziom Konkursów wojewódzkich. Tym większe uznanie należy się wszystkim, którzy zostali uhonorowani tytułami laureatów i finalistów.
Udział w Olimpiadzie był niezwykle cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Pozwolił im nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale także na nawiązanie nowych znajomości. Zapewne wpłynął także na sformułowanie nowych ambitnych celów na przyszłość.
finał OH2
Mimo napiętego grafiku Olimpiady, nie zabrakło jednak sposobności do  spaceru po warszawskiej starówce i odwiedzenia kilku emblematycznych miejsc.

finał OH7Tytuł finalisty Olimpiady Ogólnopolskiej jest bardzo cennym wyróżnieniem – dla ucznia oznacza zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (w tym wypadku historycznej). Wiąże się także z interesującymi nagrodami rzeczowymi. Przede wszystkim zaś jest miłym zwieńczeniem wysiłku włożonego w wielomiesięczne przygotowania. finał OH6

finał OH9 finał OH8

Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale przekształca się w Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Informujemy, że w terminie określonym w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. złożono do Burmistrza Boguchwały wniosek wraz z wymaganymi załącznikami o zmianę wpisu w ewidencji szkół niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Boguchwała a zatem o przekształcenie Gimnazjum Dwujęzycznego w Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.
Zgodnie z intencją zawartą w wyżej wyrażonym wniosku, przewiduje się przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2017/18 do klas 1-3 realizujących nauczanie w grupach Montessori oraz do klasy 7. dwujęzycznej.
Niniejszą informację zamieszcza się w odpowiedzi na liczne pytania kierowane do Dyrekcji oraz organu prowadzącego Gimnazjum przez rodziców uczniów zainteresowanych dotychczasową, niestandardową ofertą edukacyjną GDB.
Składając stosowny wniosek liczymy na uznanie Burmistrza dla dotychczasowego dorobku Gimnazjum Dwujęzycznego jak również dla innowacyjnych rozwiązań, które zostaną wdrożone w Szkole Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.
Idea nowej Szkoły, która ma powstać z przekształcenia Gimnazjum, w oparciu o jego zasoby kadrowe i wypracowaną metodykę nauczania, zrodziła się z inspiracji dzieci, ich rodziców oraz wielu życzliwych osób, żywo zainteresowanych kontynuacją działalności GDB w rzeczywistości nowej struktury szkolnej wprowadzanej obecną reformą edukacji.
Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale ma ambicję zaspokajać społeczną potrzebę istnienia na terenie Gminy Boguchwała elitarnej szkoły, kształcącej na wysokim poziomie według niestandardowego procesu edukacji i wychowania.
Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej oraz regulaminu i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2017/18 zostaną podane na stronie GDB po dokonaniu przez Burmistrza Boguchwały zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych na Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.

Olimpiada Historyczna dla Szkół Gimnazjalnych

W roku szkolnym 2016/17 ruszyła I edycja Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne skierowana wprost do gimnazjalistów. Olimpiada ta jest „młodszą siostrą” mającej już kilkudziesięcioletnią tradycję Olimpiady Historycznej.
olimpiada historyczna1Wieloetapowa rywalizacja, ma bardzo zróżnicowany charakter (dłuższa wypowiedź pisemna, test, prezentacja własnej pracy, ustny egzamin ze znajomości całego materiału ujętego w podstawie programowej i wybranych lektur). Start w Olimpiadzie wymaga tym samym wielkiego wkładu pracy i zaangażowania ze strony ucznia.
Do tegorocznej edycji Olimpiady przystąpiło trzy uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale: Anna Zielińska, Kamila Kowalewska i Lidia Ziobro. olimpiada historyczna 1aWszystkie pomyślnie przeszły pierwszy dwustopniowy etap i zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego. 10 grudnia 2016r. przeprowadzono w jego ramach eliminacje pisemne, w wyniku, których do eliminacji ustnych dopuszczono jedynie 5 najlepszych uczniów, w tym reprezentującą GDB Lidię Ziobro. Rzeczone eliminacje ustne polegające na swoistej prezentacji pracy badawczej z pierwszego etapu (szkolnego) oraz wykazaniu się znajomością 3 wybranych lektur, przeprowadzono na Uniwersytecie Rzeszowskim 12 stycznia 2017r. Lidia Ziobro po zsumowaniu punktów uzyskanych w czasie całych eliminacji została ostatecznie sklasyfikowana na czwartej pozycji. Nasza uczennica sumienną pracą zapewniła sobie miejsce  wśród najbardziej utalentowanych młodych pasjonatów historii z Podkarpacia.

Szkolne spotkanie opłatkowe

so1Staraniem Samorządu Uczniowskiego, cała społeczność szkolna GDB, spotkała się 22 grudnia na symbolicznej Wigilii. Młodzież zaprezentowała oryginalnie pomyślane jasełka, które wraz z kolędami, życzeniami i tradycyjnymi potrawami, wprowadziły doskonale wszystkich w świąteczny nastrój.
so2 so3

Szlachetna Paczka

paczka1aaa10. grudnia 2016 roku, uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, wzięli udział w tegorocznym finale Szlachetnej Paczki. Przez tydzień samorządy uczniowskie zbierały datki na zakup automatycznej pralki, artykułów spożywczych, środków czystości i odzieży. paczka1aaDzięki zaangażowaniu uczniów oraz wsparciu nauczycieli i pracowników Szkół udało nam się zebrać pieniądze na zakup nowej pralki! Tym samym spełniliśmy jedno z największych marzeń pani Anny, która posiadała tylko pralkę „Franię”. Oprócz tego podarowaliśmy pani Annie to, co niezbędne, czyli artykuły spożywcze, środki czystości, ciepłe ubrania i dodatkowo inne drobne prezenty.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomagania innym poprzez wpłacanie pieniędzy, bądź przynoszenie potrzebnych rzeczy. paczka1aDzięki połączeniu sił dwóch Szkół niemożliwe stało się możliwe i sprawiliśmy, że te święta będą dla kogoś radosnym przeżyciem. Razem możemy więcej!
Brygida Kliś – przewodnicząca SU LOB

Lato w zimie – spotkanie z podróżnikiem

DSC_1001Dnia 6 grudnia 2016 roku dostaliśmy prawdziwy prezent od nauczycieli! Odwiedził nas Święty Mikołaj, który postanowił opowiedzieć nam o jednym z największych państw na świecie! W Mikołajki spotkaliśmy się ponownie z grupą podróżniczą „trzask.pl”, a owym symbolicznym św. Mikołajem był członek tejże grupy podróżniczej – Pan Grzegorz Chachura, który tym razem opowiedział nam barwnie o podróży do Brazylii. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie GDB oraz LOB-u. Przez półtorej godziny zaciekawieni słuchaliśmy o niezwykłych miejscach oraz przeżyciach podróżnika. Podczas spotkania podróżnik zadawał nam pytania, za które po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi, dostawaliśmy żelki 🙂
Brazylia jest niezwykle pięknym, a zarazem pełnym kontrastów krajem. Można w niej zobaczyć bogate miasta, a zaraz za nimi ubogie fawele, w których przestępstwo ciągle się szerzy. Mieliśmy okazję spojrzeć na wszystko „z drugiej strony medalu” oczami podróżnika.
Oglądając zdjęcia również mogliśmy się poczuć jak w środku lata, mimo że mamy obecnie początek grudnia 🙂
Myślę że takie spotkania pozwalają dowiedzieć się wielu ciekawostek oraz poznać kulturę omawianego kraju.

 Kamila Kowalewska IIb GDB

Pobyt włoskich uczniów w Boguchwale dobiegł końca

Młodzież ze szkoły partnerskiej z miejscowości Cerignola we Włoszech, goszcząca u uczniów Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale, uczestniczyła w minionym tygodniu w wielu ciekawych wydarzeniach. Pomysłów na oryginalne spędzenie wolnego czasu było w zasadzie tyle ilu uczestników wymiany. Nasi uczniowie wybierając określone aktywności kierowali się zarówno własnymi preferencjami jak i ich potencjalną atrakcyjnością dla goszczonego u siebie partnera. Nie zabrakło zatem kręgli, ścianki wspinaczkowej, wspólnych zakupów i wieczorów spędzanych w gronie znajomych. Przy okazji Włosi poznawali naszą małą ojczyznę, lokalną kuchnię i zwyczaje.
   DSC_0542 (1) IMG_0617
IMG_2839 IMG_2838
Kontakt z rówieśnikami z Włoch to także dobry sposób na ukazanie uczniom różnic ale i podobieństw kulturowych występujących między nimi.
20161201_134056 image1
Włoscy partnerzy w czasie pobytu w Polsce poznali liczne atrakcje turystyczne Rzeszowa i okolic w tym skansen w Kolbuszowej i Łańcut, zwiedzili także Kraków oraz Auschwitz- Birkenau.
IMG_20161129_141829 IMG_20161129_132207
               IMG_20161129_142906 IMG_20161129_142022
IMAG0562 IMAG0561

wł3wł1

Wierzymy, że wszyscy nasi goście zabrali ze sobą wyłącznie ciepłe wspomnienia, pomimo towarzyszącej im wyjątkowo chłodnej a nawet śnieżnej aury.

Uczniowie kl. 1b GDB uczestniczą w konkursie literackim

„Opowieści Szwedzkiego Stołu”

Czytaliście kiedyś książkę napisaną przez gimnazjalistów?

My taką książkę napisaliśmy! Nasze opowiadania zatytułowaliśmy „Opowieści Szwedzkiego Stołu”, bo tak jak ze szwedzkiego stołu każdy może z nich wziąć to, co najbardziej lubi, co najbardziej mu smakuje. W naszej książce opowiedzieliśmy o losach różnych ludzi, lecz wątek jest jeden – Szwecja. Będziecie mogli przeczytać o wikingach, obwarzankach, kotach, złoczyńcach, o pasji, samotności i miłości.
Włożyliśmy w to wiele pracy, ale sam nasz wysiłek nie wystarczy. Potrzebujemy Waszego wsparcia, by walczyć o zwycięstwo. Każdy może oddać na nas swój głos na stronie www.ridero.eu/pl/konkurs.

ODDAJ GŁOS

Przydałoby nam się również „rozreklamowanie” Książki wśród Waszych Rodziców, Dziadków, Krewnych i Kolegów. Wygrywa bowiem praca, która zdobędzie najwięcej głosów.
Liczy się każdy głos, zatem oddaj go na nas!

                                                                                                                    Miłosz Ślenzak
i uczniowie klasy I b GDB