Informacje w sprawie naboru uczniów na rok szkolny 2017/18

Przypominamy wszystkim zainteresowanym oryginalną ofertą edukacyjną, że na rok szkolny 2017/18 prowadzimy nabór do Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale do:

– klas 1,2,3 (nauczanie w grupie Montessori),

– klasy 7-dwujęzycznej.

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie (Rodzice kandydatów) powinni zgodnie z Harmonogramem rekrutacji złożyć do 27 kwietnia br. Wniosek o przyjęcie do Szkoły.

Kandydatom do oddziału dwujęzycznego przypominamy ponadto o terminie Sprawdzianu kompetencji językowych. Uczniowie ci, powinni stawić się 28 kwietnia w siedzibie Szkoły (Pałac Lubomirskich), o godz. 13.40.

Dyrektor Szkoły

Laureat i finalista Konkursów Kuratoryjnych sesja 2016/17

Mat-fizMichał Machowski, uczeń klasy 3 GDB, uzyskał w bieżącym roku szkolnym tytuł laureata Konkursu matematycznego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz tytuły finalisty w dwóch dalszych Konkursach: fizycznym i z języka angielskiego.
Sukcesy uzyskane przez Michała są ukoronowaniem jego solidnej pracy w trakcie trzyletniej nauki w Gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.

Wyniki konkursu chemicznego

chemia1Bardzo miło nam poinformować, że Paweł Woźnicki, uczeń klasy 3 GDB, otrzymał tytuł laureata Konkursu chemicznego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Paweł uzyskał godny podkreślenia rezultat (54 punkty), a tym samym zajął drugie miejsce
w województwie.
W wyżej wyrażonym Konkursie udział, uwieńczony uzyskaniem tytułu finalisty, wzięły także dwie nasze uczennice: Klaudia Kwolek i Aleksandra Purpura.
Wszystkim wyróżnionym uczestnikom Konkursu gratulujemy wiedzy i uzyskanych tytułów.

Żywa lekcja wos-u

lekcja wos-uW dniu 30.03.2017 r. uczniowie klas drugich Gimnazjum mieli okazję, od strony praktycznej, zapoznać się z różnego typu aspektami stosowania prawa w życiu codziennym (w tym też uczniowskim). Gościem prowadzącym zajęcia z uczniami w ramach „żywych lekcji wos-u” była pani radczyni Anna Augustyn z Rzeszowa prowadząca własną kancelarię prawną. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. praw i obowiązków uczniów, odpowiedzialności prawnej nieletnich, prawa konsumenckiego, zdolności do czynności prawnych i innych spraw z zakresu prawa dotyczących młodzieży.

dr Artur Wiktor

Laureat konkursu biologicznego

Laureat biologiaLidia Ziobro, uczennica klasy 2b, uzyskała tytuł laureata PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO organizowanego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Co więcej Lidia zdobyła 70 punktów w etapie finałowym, a tym samym uplasowała się na drugim miejscu wśród niemal 100 uczniów dopuszczonych do tej części rywalizacji.

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy rodziców zainteresowanych ofertą Szkoły na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 03.04.2017r. o godz. 17.00, w siedzibie Gimnazjum Dwujęzycznego (Pałac Lubomirskich w Boguchwale).

Spotkanie nie ma charakteru dnia otwartego, służyć ma natomiast prezentacji oferty edukacyjnej, przygotowanej przez Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale na rok szkolny 2017/18, powstałej z przekształcenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale.

W trakcie spotkania chcemy przybliżyć Rodzicom specyfikę pracy w grupie Montessori oraz w prowadzonych przez nas oddziałach dwujęzycznych, a także odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania związane z reformą systemu edukacji, procesem naboru jak i nauką w Szkole Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.

Okazją do bliższego poznania zaplecza edukacyjnego oraz zasobów kadrowych, dotychczasowego Gimnazjum (które obecnie stają się rzeczywistością nowej szkoły) będzie dzień otwarty organizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale przy współudziale Gimnazjalistów (27.04.2017r.), adresowany także do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy 7-dwujęzycznej.

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Miło nam poinformować, że w dniu 24.03.2017r. została wydana Decyzja o zmianie wpisu Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale, do ewidencji szkół niepublicznych, na ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.

Tym samym Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale rozpoczyna nabór na rok szkolny 2017/2018 do:

klas 1-3 (edukacja w grupie Montessori, dzieci w wieku od 6 do 9 lat)

klasy 7 – dwujęzycznej (z polskim i angielskim językiem nauczania)

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej Montessori
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, proszone są o zapoznanie się z Harmonogramem rekrutacji oraz o złożenie określonych w nim dokumentów.