Pierwszy Dzień Otwarty Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego 10 kwietnia 2014 roku mieli nieskrywaną przyjemność gościć młodzież oraz rodziców zainteresowanych wyjątkową ofertą edukacyjną Gimnazjum w murach Pałacu Lubomirskich.

                                 dni ot1

W godzinach przedpołudniowych uczniowie współuczestniczyli w całym szeregu zajęć obrazujących metody pracy stosowane na lekcjach w Gimnazjum Dwujęzycznym. Wśród nich nie zabrakło wirtualnych gier geograficznych, zajęć z biologii, fizyki, chemii, informatyki, geografii, języka polskiego oraz języków obcych. Rozliczne atrakcje przeniosły naszych gości w świat realnej nauki, której niesamowitości można było doświadczyć osobiście.

dni ot4  dni ot3

Uczniowie poznali młodzież uczęszczającą do Gimnazjum Dwujęzycznego oraz nauczycieli. Spotkanie było tym samym okazją do zadawania szeregu pytań dotyczących oferty edukacyjnej, zasad naboru i samego Gimnazjum.

dni ot2  dni ot5Ponadto w godzinach popołudniowych dyrekcja, nauczyciele oraz Pan Zbigniew Kalandyk prezes TPLOB – organu prowadzącego Gimnazjum Dwujęzyczne spotkali się
w reprezentacyjnej sali Pałacu z rodzicami uczniów zainteresowanych oryginalną ofertą edukacyjną Gimnazjum, w celu wnikliwego omówienia zasad naboru oraz odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące szkoły.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za tak znaczne zainteresowanie ofertą edukacyjną Gimnazjum.

Dzień otwartej szkoły

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale zapraszają serdecznie wszystkich uczniów klas 6 szkół podstawowych i ich rodziców zainteresowanych nauką w Gimnazjum na Dzień Otwartej Szkoły: 10 kwietnia 2014 roku, godz. 9.00.
Natomiast o godzinie 17.30 (10 kwietnia) odbędzie się spotkanie
z kandydatami i ich rodzicami poświęcone prezentacji przykładowych arkuszy testu kompetencji kierunkowych.

Oryginalna lekcja historii regionalnej

Dnia 7 marca uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego uczestniczyli w lekcji historii regionalnej przygotowanej i przeprowadzonej specjalnie dla nich przez starszych kolegów – uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale. Prelegenci Łukasz Pryk, Jakub Radke i Marcin Sierżęga, są dobrze znanymi w szkole pasjonatami historii. Bogaty materiał zebrany na wystawie poświęconej przede wszystkim wojennym i powojennym losom Hieronima Bednarskiego był dla nich punktem wyjścia, a zarazem inspiracją do ukazania, historii i bohaterstwa Żołnierzy Wyklętych.DSC_0555Prezentowanie ważnych wydarzeń z naszej przeszłości w korelacji z historią lokalną, a niekiedy wręcz rodzinną, to doskonały sposób na poznanie minionych dziejów. Szczególny walor zajęć tkwił w niecodziennej formie przekazu: młodzież poznawała przeszłość Boguchwały i okolic nie z książek czy z narracji nauczyciela a z barwnych opowieści swoich kolegów.

Jeśli chcesz zostać uczniem Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale:

  • Przeczytaj zamieszczone poniżej skrócone zasady rekrutacji (wyciąg z Regulaminu rekrutacji)

1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego i ilość miejsc.

2.Średnia ocen w klasie piątej i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie może być niższa niż 4,0 a ocena z zachowania musi być, co najmniej bardzo dobra.

3.O kolejności przyjęcia uczniów decyduje suma punktów uzyskanych, jako:

a)      wynik sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej,

b)    wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

c)  suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z trzech przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy wiodący – język angielski,

d)     punkty za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

e)      suma punktów pochodzących z osiągnięć konkursowych.

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia              –           120 pkt, w tym:

a)         wynik sprawdzianu zewnętrznego                            –          40 pkt

b)        sprawdzian uzdolnień kierunkowych                        –           40 pkt

c)         oceny na świadectwie                                                 –           18 pkt

d)        świadectwo z wyróżnieniem                                        –           7 pkt

e)         finaliści konkursów przedmiotowych

       organizowanych przez Kuratorium Oświaty             –           15 pkt

 

  •     Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i terminarzem ich składania

  •  Wypełnij Podanie i dołączoną do niego Ankietę (zakładka Rekrutacja)

  •  Szczegółowe zasady naboru na rok szkolny 2014/2015 znajdują się w Regulaminie Rekrutacji.

  •  Jeżeli masz dodatkowe pytania zadzwoń, napisz lub umów się na spotkanie z Dyrektorem.

Pedagodzy Gimnazjum Dwujęzycznego kształcą się w Wielkiej Brytanii!

Nauczyciele Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale przebywali na szkoleniu „CLIL Methodology in Practice” oraz „EFL Methodology in Practice” zorganizowanym przez Richard Language College w Bournemouth, na południu Anglii.
GBDwutygodniowe szkolenie było możliwe dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczyciele Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum – wśród nich dr Hubert Maj – w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na szczeblu europejskim zostali zakwalifikowani na szkolenie z programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
Szkolenie miało charakter językowo-metodyczny. Na zajęciach przedpołudniowych nauczyciele z różnych krajów rozwijali swoje kompetencje  językowe, natomiast na zajęciach popołudniowych poznawali metody nauczania dwujęzycznego oraz metodykę nauczania języków obcych. Cennymi, dla Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum w Boguchwale, efektami szkolenia nauczycieli była analiza problemów towarzyszących nauczaniu dwujęzycznemu, sposobów ich rozwiązywania oraz poznanie najnowszych trendów obowiązujących w metodyce nauczania języka angielskiego i dwujęzycznego nauczania przedmiotów.
Obraz 067-1W czasie wolnym, wieczorami oraz podczas weekendu, nauczyciele brali udziału w szerokiej ofercie zajęć integracyjno-rozrywkowych. Poznaniu codziennych zwyczajów i kuchni angielskiej sprzyjało zakwaterowanie u rodzin współpracujących z Richard Language College.

 

 

English tea party

 22 stycznia 2014 roku w Gimnazjum Dwujęzycznym w Boguchwale miało miejsce niecodzienne wydarzenie: English tea party.
Przyjęcie wzorowane na zwyczajach typowych dla krajów anglojęzycznych, zorganizowano w ramach zróżnicowanej oferty zajęć, przygotowanych dla młodzieży gimnazjalnej przez grono pedagogiczne szkoły na czas ferii zimowych.
W spotkaniu uczestniczyła społeczność Gimnazjum oraz zaproszeni goście.
Spotkanie było okazją do poznania historii herbaty oraz ogromnej roli tego napoju w kulturze wielu narodów. Stosowną prezentację tematu przedstawił nauczyciel informatyki, a prywatnie doskonały znawca kultury angielskiej i miłośnik herbaty Hashem Sk. Abul. 22 1
Ponadto młodzież Gimnazjalna pod kierunkiem pani Magdaleny Bobowskiej przygotowała cały szereg atrakcji, w których w pełni urzeczywistniono zasadę – uczenia się przez zabawę. Między innymi, uczniowie starali się przywołać jak najwięcej słów i zwrotów kojarzących się im z herbatą (oczywiście w języku angielskim), które następnie zapisywano na karteczkach i przypinano do przygotowanej uprzednio tablicy.
Jak przystało na przyjęcie w stylu angielskim nie mogło zabraknąć gorącej herbaty oraz typowych przekąsek, ciasteczek i innych łakoci.

                                        22 2
Ostatnim punktem programu była dyskoteka, której profesjonalną oprawę zapewnił Kamil Zimny – uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale – pasjonat multimediów, nowoczesnej technologii i muzyki, rozwijający swoje pasje na zajęciach prowadzonych przez pana profesora Hashema.

22 st   22 4Reasumując uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego kolejny raz stanęli na wysokości zadania, zaprezentowali nie tylko talenty organizacyjne i językowe, okazali się także świetnymi gospodarzami, którzy przy okazji ujawnili swoje talenty kulinarne.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom English tea party za wspólną zabawę.

 

Spotkanie z rodzicami

Dnia 17 stycznia 2014r. o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego.
Właściwe spotkanie zostanie poprzedzone krótką prelekcją w sali nr 12.
Spotkanie z wychowawcą – sala 1.
Po części właściwej spotkania, którego tematyką będą wyniki klasyfikacji śródrocznej, rodzice będą mieli możliwość skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Michał Figura

Dyrektor GDB

Spotkanie Wigilijne

20 grudnia uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale wraz z wychowawcą klasy, dyrektorem oraz zaproszonymi gośćmi zasiedli do symbolicznego stołu wigilijnego.
Spotkanie rozpoczęło się od bardzo interesującej prezentacji przygotowanej samodzielnie przez młodzież uczącą się w Gimnazjum. Uczniowie posługując się wyłącznie językiem angielskim, omówili w barwny sposób zwyczaje świąteczne krajów anglojęzycznych oraz polskie tradycje związane z Bożym Narodzeniem.

  spot wigilijne 1  sp wigilijne2

Następnie przyszła kolej na łamanie się opłatkiem i składanie sobie szczerych życzeń oraz na potrawy, których nie może zabraknąć na wigilijnym stole. Wyjątkową oprawę spotkania stanowiło wspólne kolędowanie, tak po polsku jak i po angielsku, czemu towarzyszył gitarowy podkład muzyczny w wykonaniu Gabrieli Rałowksiej.

W efekcie wszystkim udzielił się świąteczny nastrój.

Mikołajki

6 grudnia …. Każdy wie, co kryje ta data: dostawanie prezentów oraz obdarowywanie nimi innych.W naszej szkole nie mogło tego zabraknąć. Mimo, iż z opóźnieniem Mikołajki odbyły się zgodnie z planem.
Każdy w umówiony dzień przyniósł prezent dla osoby, którą wylosował. Na lekcjach nasze myśli były gdzie indziej, bo zniecierpliwieni czekaliśmy tylko na spotkanie z naszą wychowawczynią, ponieważ każdy już chciał wiedzieć co dostanie.

 DSC_0671

W końcu oczekiwana chwila nadeszła. Naszym Mikołajkom była Pani wychowawczyni, która w niecodziennej roli spisała się świetnie. Zaczęła wyczytywać imiona, które widniały na opakowaniach prezentów. Na każdego przyszedł czas.Gdy odpakowaliśmy upominki, jakie przygotowali dla nas koledzy, nie mogliśmy powstrzymać się od śmiechu. „Podręczny wodopój” oraz papier toaletowy z nadrukiem spotkały się z wyjątkowo dobrym przyjęciem. Miło było ujrzeć minę naszej koleżanki, która jak sądziła dostała płytę Justina Biebera, co ją nie tyle zdziwiło, co mówiąc wprost zszokowało. Tak naprawdę spreparowana oprawka była tylko przykrywką dla prezentu, który chciała dostać – płyty „Metaliki” ukrytej w środku. Ten kawał był naprawdę udany. Kolejne oryginalne prezenty to m.in.: film nakręcony specjalnie dla koleżanki, bańka z imieniem, plakat „One Direction”, oraz wspaniałe perfumy. Wszyscy włożyli wiele starań w to by sprawić radość innym.

Udało się!

 

Wyróżnienie dla Wiktorii Kyc

Dziewięcioro uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale wzięło udział w tegorocznej edycji ogólnokrajowego konkursu przedmiotowego „Multitest” z geografii. Rywalizowali oni z uczniami klas pierwszych gimnazjów z całej Polski. Konkurs był o tyle trudny, że zawierał pytania wielokrotnego wyboru, a za odpowiedzi błędne odejmowano punkty. Dzięki solidnej pracy i wzorowemu zaangażowaniu, jedna z uczennic Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale – Wiktoria Kyc – uzyskała wyróżnienie w konkursie, zajmując trzynaste miejsce w skali kraju. Gratulujemy Wiktorii i życzymy jej (oraz pozostałym uczniom) kolejnych, jeszcze większych sukcesów.

dr Hubert Maj