Erasmus +

W styczniu trójka naszych nauczycieli odbyła szkolenie w Mediolanie dotyczące metody Montessori oraz jej zastosowania w praktyce. Oprócz wiedzy teoretycznej udało się zobaczyć jak ta wiedza wykorzystywana jest w praktyce poprzez wizytę w szkole Montessori. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus + „Nowe metody w edukacji”
13.01.2020 r.

Wakacyjna przerwa od zajęć dydaktycznych to dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale niebywała okazja do uczestniczenia w zagranicznych kursach, szkoleniach i poznawania nowych metod nauczania oraz rozwoju osobistego.

Szkoła i jej kadra uczestniczy w programie Erasmus+ realizując projekt “Nowe metody w edukacji”. W ramach tego projektu dwoje nauczycieli języka angielskiego – pani Elżbieta Buczyńska i pani Magdalena Wańczyk wzięło udział w dwutygodniowym kursie “The Playground Classroom” organizowanym przez szkołę ETI na Malcie.

Szkolenie obejmowało zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Podczas trwania kursu nauczyciele poznali wiele praktycznych aktywności i ćwiczeń, które można wykorzystać podczas zajęć języka angielskiego. Ponadto, podczas części zajęć nauczyciele szkolili się z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z uczniami.

Nauczyciele czas wolny poświęcili na zwiedzanie ciekawych muzeów na Malcie.
30.07.2020 r.