Edukacja Domowa

Szkoła umożliwia realizację obowiązku nauki poza szkołą, w ramach tak zwanej Edukacji Domowej.

Uczniowie Edukacji Domowej mogą w naszej szkole liczyć między innymi na:

  • podręczniki,
  • możliwość uczestnictwa w życiu grupy i szkoły (uroczystości, wydarzenia, wycieczki),
  • wsparcie nauczycieli w ramach konsultacji,
  • możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (m.in. basen, szachy),
  • możliwość korzystania z zasobów szkoły (pomocy Montessori, robotów Photon, zestawów Lego Mindstorms) w czasie świetlicy,
  • możliwość udziału w konkursach pozaszkolnych.

Koordynator Edukacji Domowej – Kacper Gajdek.
Kontakt: ed@spmboguchwala.pl

Warunkiem przyjęcia ucznia Edukacji Domowej do naszej szkoły jest złożenie podania i odpowiedniej opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej. Uczniowie realizujący naukę w tym trybie są zwolnieni z czesnego.

Osoby zainteresowane realizacją Edukacji Domowej zapraszamy do kontaktu.

Informacje i materiały dla uczniów i rodziców