Rekrutacja

Informacja o naborze na rok szkolny 2018/2019

Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale (organ prowadzący Szkołę) informuje o naborze uczniów do Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.

Nabór prowadzony jest do:

  • klasy pierwszej na podbudowie minimum rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • klasy czwartej po ukończonej edukacji wczesnoszkolnej,
  • klasy siódmej dwujęzycznej z polskim i angielskim językiem nauczania.

Zainteresowanych naszą ofertą, prosimy o wypełnienie i odesłanie Formularza kontaktowego.
Osoby zainteresowane, które wypełnią i odeślą Formularz kontaktowy, zostaną zaproszone na spotkanie informacyjne.

Zapraszamy do zapisów!

Dokumenty rekrutacyjne:
Wniosek o przyjęcie do klas 1-4
Wniosek o przyjęcie do klasy 7 – dwujęzycznej

Regulamin rekrutacji
Ankieta dla kandydata – klasa 7

PAKIET EDUKACYJNY – informacja

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji i serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale,
ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała; tel. 17 871 44 21, wew. 22

adres e-mail: spm.boguchwala@gmail.com

WWW: www.sp.montessori.boguchwala.pl

Dylematy szóstoklasistów. Jak zostać uczniem Liceum Dwujęzycznego w Boguchwale?

Badania z zakresu neurodydaktyki potwierdzają, że nauczanie w dwu językach usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiągane przez uczniów wyniki. Uczeń w oddziałach dwujęzycznych zostaje niejako zanurzony w języku obcym, który jest równorzędnym z językiem ojczystym narzędziem pracy i komunikacji.

Dotychczas Liceum tworzyło jedną klasę z polskim językiem nauczania oraz jedną dwujęzyczną z polskim i angielskim językiem nauczania. Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale stworzyło specjalną ścieżkę rekrutacji kandydatów do oddziałów dwujęzycznych poprzez utworzenie Gimnazjum Dwujęzycznego, które przygotowywało uczniów do podjęcia edukacji dwujęzycznej.

Reforma edukacji wytworzyła nową sytuację prawną w zakresie kształcenia dwujęzycznego. Przekształcając Gimnazjum Dwujęzyczne w Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi, potwierdzamy, że nadal będziemy przygotowywać absolwentów (po 7. i 8. klasie dwujęzycznej) do dalszego kształcenia dwujęzycznego w Liceum.

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej, czwartej i siódmej. Dla rozwoju Liceum najważniejsza jest obecnie rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej, w której nauczanie wielu przedmiotów odbywa się w języku angielskim i polskim.

Szóstoklasiści i ich rodzice stoją teraz przed poważnym dylematem wyboru najkorzystniejszej ścieżki edukacyjnej prowadzącej do Liceum Dwujęzycznego a w przyszłości
do równoległego kursu IB (matury międzynarodowej). Nowe prawo oświatowe kreśli następujące ścieżki edukacji dwujęzycznej:

1. Samodzielny rozwój kompetencji językowych, aby skutecznie konkurować z uczniami kształcącymi się w klasach dwujęzycznych szkoły podstawowej, a następnie zdać pomyślnie do Liceum egzamin kompetencji językowych.

2. Ubieganie się o przyjęcie do rocznego oddziału wstępnego w Liceum Dwujęzycznym, co wydłuża jednak edukację w Liceum do 5 lat.

3. Realizowanie edukacji dwujęzycznej w klasie 7. i 8. w szkole podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi (tak jak dotychczas w Gimnazjum Dwujęzycznym).

W naszym regionie uczniowie zorientowani na edukację dwujęzyczną podejmowali naukę po szkole podstawowej w Gimnazjum Dwujęzycznym. Teraz kandydaci do nauczania dwujęzycznego w Liceum, jeszcze przed ukończeniem szkoły podstawowej stoją przed podjęciem trudnej decyzji o kontynuowaniu nauki w szkole prowadzącej edukację dwujęzyczną w klasie siódmej i ósmej.

TPLOB zainicjowało w regionie edukację dwujęzyczną w Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznym. Obecnie miejsce Gimnazjum zajęła Szkoła Podstawowa Montessori
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. Szkoły te tworzą w Boguchwale silny ośrodek edukacji dwujęzycznej z kadrą legitymującą się międzynarodowymi certyfikatami edukacji dwujęzycznej (CLIL).

Zarząd TPLOB