Kadra

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Utworzenie Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale zbiegło się w czasie z uruchomieniem w Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale oddziałów dwujęzycznych (2013r.). Gimnazjum wyrosło na ugruntowanych już podstawach i doświadczeniach Liceum. Dla wszystkich, którzy stworzyli a następnie rozwijali ideę regionalnego centrum kształcenia dwujęzycznego w Boguchwale jasne było, że należy wykorzystać bogaty potencjał kadry skupionej wokół LOB, a jednocześnie wzbogacić ją o nowych nauczycieli posiadających doświadczenie zawodowe wyniesione ze szkół brytyjskich i dwujęzycznych.
Informacja o uruchomieniu szkoły dwujęzycznej (Gimnazjum) i klas dwujęzycznych (Liceum) w Boguchwale wywołała prawdziwe poruszenie w środowisku nauczycielskim. Wiele osób dostrzegło perspektywę na podjęcie ciekawej pracy, pojawiły się liczne podania z całej Polski i nie tylko.
W efekcie już we wrześniu 2013r. w murach Pałacu Lubomirskich – siedzibie Gimnazjum i Liceum pojawili się nowi nauczyciele o wymaganych kwalifikacjach i dużym potencjale.
Rokrocznie grono pedagogiczne Gimnazjum i Liceum poddawane jest niezbędnej modyfikacji a tym samym wzbogaca się o nowych nauczycieli. Dzieje się tak ponieważ nadrzędnym celem Dyrekcji obydwu szkół jest stworzenie optymalnego zespołu, złożonego z pedagogów-pasjonatów, oddanych nieszablonowej pracy, gotowych do pełnienia zaszczytnej funkcji przewodnika naszych uczniów po niezwykłym świecie wiedzy.
Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale zgodnie z nową reformą oświaty zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. W związku z uruchomieniem oddziałów 1-3 w szkole podstawowej do grona pedagogicznego Szkoły dołączyli nowi nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

dr inż. Anna Górka – dyrektor, chemia
mgr Maria Potoczna – edukacja wczesnoszkolna
Paulina Nguyen-Quang – edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Bobowska – język angielski
mgr Elżbieta Buczyńska – język angielski
mgr Łukasz Bryk – język angielski
mgr Marta Fijałkowska – język angielski
mgr inż. Hashem Sk. Abul – konwersacje, informatyka, technika, nauczyciel dwujęzyczny
mgr Kamila Liebchen – język polski
mgr Barbara Smała – język polski
mgr Beata Sołczyk – język polski
mgr Omar Cardenas – język hiszpański
mgr Agnieszka Czarnik – język niemiecki
dr Ewa Wielgosz – język francuski
mgr Zofia Machnicka – matematyka, nauczyciel dwujęzyczny
mgr Maria Szczepańska – matematyka
mgr Urszula Pastwa – matematyka, nauczyciel dwujęzyczny
mgr Natalia Terlikowska – matematyka, nauczyciel dwujęzyczny
mgr Aleksandra Bernatowska-Hadała – biologia, przyroda, nauczyciel dwujęzyczny
dr Agnieszka Cencora – biologia, przyroda
mgr inż. Danuta Nowak – chemia
mgr Witold Bieńko – fizyka
mgr Bogdan Maciesowicz – fizyka
mgr Małgorzata Błaż-Lewczuk – geografia, nauczyciel dwujęzyczny
mgr Alicja Dereń – informatyka
mgr Anna Wyszyńska – muzyka
dr Michał Figura – historia, wos, plastyka
dr Artur Wiktor – historia, wos
mgr Łukasz Dudek – wychowanie fizyczne (sekcja tańca)
mgr Grzegorz Kowal – wychowanie fizyczne
mgr Alicja Nerc – wychowanie fizyczne
dr Włodzimierz Zięba – edukacja filozoficzna, etyka
ks. mgr Krzysztof Kołodziejczyk – religia

http://www.liceum.boguchwala.pl/?cat=28