Kadra

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Dyrekcja:
mgr Magdalena Rzepka – dyrektor
mgr Kacper Gajdek – wicedyrektor

Nauczyciele pracujący w grupach Montessori, posiadający odpowiednie przygotowanie (studia podyplomowe lub kursy Polskiego Stowarzyszenia Montessori):
mgr Justyna Cyparska, mgr Anna Pankiewicz – edukacja wczesnoszkolna, wychowawcy grupy M2
mgr Magdalena Wańczyk – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawca grupy M3a
mgr Elżbieta Buczyńska – język angielski
mgr Patrycja Rzegocka – język angielski, wychowawca grupy M3b
mgr Joanna Bogaczyk – język polski
dr Michał Figura – historia, plastyka
mgr Magdalena Rzepka – matematyka, edukacja informatyczna
mgr Aleksandra Bernatowska-Hadała – biologia, przyroda, edukacja ekologiczna
dr Małgorazta Buczek-Kowalik – geografia
mgr Maja Andrzejewska – edukacja muzyczna
mgr Łukasz Dudek – wychowanie fizyczne (zajęcia taneczne)
mgr Anna Batóg – pedagog szkolny, świetlica
mgr Anna Bednarczyk – psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu

Nauczyciele klasy siódmej i ósmej (dwujęzycznej) i pozostali nauczyciele wspierający pracę w grupach Montessori:
mgr Dorota Kozieł – język angielski, wychowawca klasy 7
mgr Bożena Wolano – język polski, wychowawca klasy 8
mgr Joanna Kozioł – matematyka
mgr Łukasz Bryk – język angielski
mgr Agnieszka Czarnik – język niemiecki
mgr Jagoda Dymitrenko – język rosyjski
mgr Omar Cardenas – język hiszpański, technika
dr Anna Mazur-Rylska – biologia
mgr Bogdan Maciesowicz – fizyka
mgr Danuta Nowak – chemia
dr Paweł Delimata – informatyka
mgr Kacper Gajdek – wychowanie fizyczne
ks. mgr Dominik Radoń – religia

http://www.liceum.boguchwala.pl/?cat=28