Lekcja muzealna: „Rycerz, szlachcic, dama dworu… Etos i kultura rycerska w naszym regionie”

Uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale odbyli 7 listopada 2013r. niecodzienną wyprawę w przeszłość. W ramach lekcji zrealizowanej w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, mieli możliwość poznać życie rycerstwa, szlachty i dam dworu z prowincjonalnych ośrodków dawnej Polski (Czudca, Twierdzy, Będziemyśla i Krajowic). Zamki i dwory, które kiedyś dumnie się tam wznosiły dostarczyły w czasie wykopalisk archeologicznych bardzo bogatego materiału, który w tym roku Muzeum postanowiło zaprezentować zwiedzającym.

  muzeum

Uczniowie w czasie zajęć mogli się osobiście przekonać, że życie przedstawicieli stanów uprzywilejowanych w naszym regionie, w późnym średniowieczu i renesansie, nie odbiegało od standardów obecnych na dworach możnych z innych części kraju. Elity te w pełni partycypowały najnowsze trendy kulturowe swojej epoki. Dobitnym tego świadectwem są zarówno wspaniałe kafle piecowe o bogatej ornamentyce figuralnej nawiązującej w przeważającej swej masie do scen z życia codziennego rycerstwa/szlachty, jak i inne znaleziska archeologiczne, w tym fragmenty szklanych pucharów oraz renesansowe obramienia okienne stanowiące doskonały przykład kunsztu kamieniarskiego.

Obraz 1302

Lekcja ta poza wzbogaceniem wiedzy faktograficznej, przyczyniła się znacząco do poznania  bogactwa zapomnianej przeszłości Podkarpacia.

Polecamy wszystkim, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby czym prędzej zwiedzili wystawę: Rycerz, szlachcic, dama dworu… gotyckie i renesansowe kafle piecowe.

młodzi pasjonaci historii z klasy 1a