Wycieczka: Wieliczka – Kraków – Auschwitz-Birkenau

W ramach spotkania międzynarodowego (ERASMUS+ Boguchwała: 8-12 czerwca) na prośbę naszych partnerów zagranicznych 11 czerwca zorganizowano wycieczkę do Wieliczki, Krakowa
i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wzięli w niej udział wszyscy przybyli goście oraz uczniowie GDB.m1f  m1g

m1e  Pw

  m1h  m1i