Współpraca LO i Gimnazjum z Politechniką Rzeszowską

che1 (1)W roku szkolnym 2014/2015  uczniowie klasy II Gimnazjum Dwujęzycznego i II LO w Boguchwale, odbyli cykl zajęć dydaktycznych w laboratoriach Wydziału Chemicznego PRz.
Celem tych zajęć było zapoznanie uczniów z pracami badawczymi prowadzonymi w laboratoriach wyższych uczelni, jak również wykonywanie samodzielnie doświadczeń z użyciem uczelnianego sprzętu laboratoryjnego.
Udział uczniów w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich stał się możliwy dzięki współpracy tejże uczelni z Liceum oraz Gimnazjum w Boguchwale w ramach działalności „klas akademickich”.
che1 (2)Uczestnicząc w zajęciach uczniowie doskonalili umiejętność planowania, montowania zestawów laboratoryjnych i przeprowadzania wielu eksperymentów oraz obserwacji i opisu tych przemian. Brali także udział we wnikliwej dyskusji związanej z tematyką zajęć.
Głównym założeniem wynikającym z tej współpracy jest zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień każdego z uczniów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na uczelni to nie tylko szansa na zdobycie szerokiej wiedzy naukowej, ale także na skorzystanie z pracowni wyposażonej w specjalistyczną aparaturę badawczą i  sprzęt.

                                                                                                                                 mgr inż. Danuta Nowak