Aktywne lekcje

IBE zaświadczenieGimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale wzięło udział w bieżącym roku szkolnym w przedsięwzięciu Instytutu Badań Edukacyjnych pod nazwą Narzędzia w działaniu. W projekcie uczestniczyło około 800 szkół z całego kraju otwartych na innowacyjne rozwiązania w edukacji.
W ramach tego programu lekcje języka polskiego, języka angielskiego oraz geografii przeprowadzone zostały w GDB przy pomocy nowych narzędzi dydaktycznych wspierających realizację podstawy programowej. Pomoce i zadania służące do ich realizacji zostały przygotowane przez nauczycieli biorących udział w pracach nad nową podstawą programową.
Wykorzystane podczas zajęć metody aktywizowały uczniów do udziału w lekcji, prezentowały znane zagadnienia w oryginalny i atrakcyjny sposób. Ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach motywowały ich do pracy, ponieważ zadania były ze sobą powiązane na zasadzie stopniowania trudności. Co więcej, mogli kształcić na zajęciach krytyczne myślenie i logiczne rozumowanie zamiast pamięciowego przyswajania wiedzy. Tematy wprowadzane w nietypowy, ale niezwykle ciekawy sposób uatrakcyjniały lekcje, inspirowały do działalności twórczej, rozbudzały wyobraźnię. Uczniowie zapoznawszy się z nowymi metodami nauczania pozytywnie oceniali udział w projekcie. Z kolei nauczyciele otrzymali bazę zadań, którymi będą mogli uatrakcyjniać w przyszłości wiele lekcji przez siebie prowadzonych, a tym samym upowszechniać ciekawe pomysły dydaktyczne.

Beata Sołczyk