Pierwszy Dzień Otwarty Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego 10 kwietnia 2014 roku mieli nieskrywaną przyjemność gościć młodzież oraz rodziców zainteresowanych wyjątkową ofertą edukacyjną Gimnazjum w murach Pałacu Lubomirskich.

                                 dni ot1

W godzinach przedpołudniowych uczniowie współuczestniczyli w całym szeregu zajęć obrazujących metody pracy stosowane na lekcjach w Gimnazjum Dwujęzycznym. Wśród nich nie zabrakło wirtualnych gier geograficznych, zajęć z biologii, fizyki, chemii, informatyki, geografii, języka polskiego oraz języków obcych. Rozliczne atrakcje przeniosły naszych gości w świat realnej nauki, której niesamowitości można było doświadczyć osobiście.

dni ot4  dni ot3

Uczniowie poznali młodzież uczęszczającą do Gimnazjum Dwujęzycznego oraz nauczycieli. Spotkanie było tym samym okazją do zadawania szeregu pytań dotyczących oferty edukacyjnej, zasad naboru i samego Gimnazjum.

dni ot2  dni ot5Ponadto w godzinach popołudniowych dyrekcja, nauczyciele oraz Pan Zbigniew Kalandyk prezes TPLOB – organu prowadzącego Gimnazjum Dwujęzyczne spotkali się
w reprezentacyjnej sali Pałacu z rodzicami uczniów zainteresowanych oryginalną ofertą edukacyjną Gimnazjum, w celu wnikliwego omówienia zasad naboru oraz odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące szkoły.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za tak znaczne zainteresowanie ofertą edukacyjną Gimnazjum.