Psycholog w szkole

mgr Anna Bednarczyk – psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu

Najważniejszym celem mojej pracy jest wspieranie dzieci oraz ich opiekunów w tworzeniu przestrzeni do dobrego rozwoju. Dążę do jak najlepszego poznania dzieci i relacji opartej na wzajemnych szacunku i zaufaniu. Podejmujemy wiele działań aby wspierać naszych uczniów w rozwoju oraz w funkcjonowaniu w tej trudnej sytuacji epidemiologicznej. Wspólnie z uczniami poruszamy takie tematy jak wzmacnianie poczucia własnej wartości, psychoedukacja dotycząca depresji, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Wszystkim uczniom umożliwiamy konsultacje stacjonarne oraz w formie online, dla klas VIII przygotowaliśmy warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem związanym z egzaminem. W młodszych grupach prowadzimy Trening Umiejętności Społecznych aby od najmłodszych lat uczyli się poprawnych zachowań i funkcjonowania w grupie społecznej.

Co oferujemy?
  • Psychoedukacja
  • Warsztaty stacjonarne dotyczące poczucia własnej wartości, stresu, lęku
  • Konsultacje online oraz stacjonarne dla uczniów
  • Konsultacje dla rodziców
  • Trening Umiejętności Społecznych – dla uczniów klas I – III
  • Trening Zastępowania Agresji
  • Grupa wsparcia i spotkania stacjonarne dla uczniów klas VIII
  • Wsparcie dla uczniów z trudnościami, uczniów wybitnie uzdolnionych