Nauka w dobie pandemii – dobre praktyki SPM

Pandemia wymusiła na szkołach wdrożenie wielu rozwiązań innowacyjnych, tak pod względem organizacyjnym jak i technologicznym. Przejście na nauczanie zdalne, postawiło jednocześnie rodziców, uczniów ale i nauczycieli przed konicznością sprostania wymogom nowej rzeczywistości. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że od przyjętych pryncypiów zależy jakość i efektywność nauczania, zwłaszcza, gdy mówimy o wciąż przedłużającej się perspektywie czasowej, w której taka praca się odbywa. Nauka zdalna towarzyszy nam już bowiem ponad rok.

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale od początku istnienia przoduje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Każdy uczeń klasy siódmej dwujęzycznej otrzymuje na okres nauki w Szkole spersonalizowany iPad. Rozwiązanie to, w obecnym czasie, jest jednym
z filarów, na których opieramy kształcenie na odległość. W założeniu, każdy uczeń klas pałacowych do nauki zdalnej powinien wykorzystywać przydzielone sobie urządzenie szkolne. Krok taki pozwala wyeliminować wiele problemów będących jakże często udziałem uczniów innych szkół.

Zabieg podobny jest stosowany także w stosunku do kadry pedagogicznej. Szkoła zadbała o wyposażenie każdego nauczyciela
w sprzęt niezbędny do skutecznej realizacji zajęć na odległość. Dodatkowo w sukurs pracownikom SPM przyszedł program grantowy fundacji Polsat, a dalej ogólnopolska akcja umożlwiająca skorzystanie
z refundacji części kosztów zakupu prywatnego sprzętu komputerowego wykorzystywanego do nauki zdalnej.
W założeniu każdy mógł nabyć dodatkowy, zindywidualizowany, adekwatny do danej profesji osprzęt, taki jak np. tablet graficzny niezwykle pomocny w zdalnym nauczaniu przedmiotów ścisłych.

 

Wielu nauczycieli, pomimo możliwości pracy z domu, nieprzerwanie prowadzi zajęcia zdalne z siedziby Szkoły, wykorzystując  zgromadzone tu pomoce dydaktyczne i zasoby pracowni przedmiotowych.

Pod względem metodologicznym, cenne wskazówki i dobre praktyki dotyczące wykorzystania IT, zespół nauczycieli LOB-SPM przyswoił podczas licznych szkoleń zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus +.

Jednocześnie, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa, realizowane są w Pałacu, w stosunku do uczniów klasy ósmej, konsultacje stacjonarne, a w odniesieniu do wszystkich uczniów swoje statutowe zadania wykonuje biblioteka szkolna. Podobnie, w tym jakże trudnym dla wszystkich okresie odosobnienia, niestrudzenie wspiera młodzież i ich rodziców pedagog i psycholog szkolny.  

Konkludując należy stwierdzić, że pedagodzy LOB-SPM wzorowo zdają egzamin z nauki zdalnej rozwijając już wcześniej wypracowane rozwiązania techniczne i metodyczne.