WAKACYJNE SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ MONTESSORI Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BOGUCHWALE

C:\Users\Dell\Desktop\szkolenia nauczycieli LOB\LogosBeneficairesErasmus-RIGHT_PL.jpg

Wakacyjna przerwa od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale okazja na uczestnictwo w szkoleniach, doskonalenie własnego warsztatu pracy, poznanie nowych metod nauczania oraz szeroko pojęty rozwój.

Dwutygodniowe, zagraniczne szkolenia byłyby nieosiągalne gdyby nie udział Szkoły w programie Erasmus+. W ramach akcji Mobilność kadry edukacyjnej zrealizowany został projekt o nazwie Czerpmy metodykę prosto ze źródła, oferując siedmiu nauczycielom możliwość udziału w interesujących szkoleniach.

W dniach 23.06-7.07 w kursie z zakresu pedagogiki Monessori wzięły udział cztery nauczycielki: Maria Cesarz, Kamila Liebchen, Paulina Nguyen-Quang i Urszula Pastwa. Kurs we Włoszech, przygotowany specjalnie dla Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale przez Organizację Giovani per l’Europa, pozwolił paniom na uporządkowanie swojej wiedzy i wymianę doświadczeń. Efektem zajęć jest projekt ekologiczny opracowany dla Szkoły, który pozwoli na interdyscyplinarny rozwój i współpracę wszystkich nauczycieli i uczniów. W trakcie kursu panie miały również okazję odwiedzić szkołę w Mediolanie oraz czerpać inspiracje w zakresie organizacji przestrzeni i dostosowania jej do potrzeb uczniów. Mamy nadzieję, że kurs stanie się początkiem współpracy naszej Szkoły z placówkami we Włoszech.

C:\Users\Dell\Downloads\17f676b0-4e32-40f7-b3da-1bd10a0917f6.jpeg C:\Users\Dell\Downloads\f774ea3d-f14a-4529-8786-0fa8ba6e003d.jpeg

Dwie nauczycielki języka angielskiego wzięły udział w dwóch różnych szkoleniach w dwóch krajach, stwarzając tym możliwość doskonalenia różnorakich aspektów nauczania języka oraz wymianę doświadczeń. Pani Elżbieta Buczyńska w okresie 15-26.07 wzięła udział w kursie o nazwie: Technology in the Classroom w Wielkiej Brytanii. Podczas kursu omówione zostały sposoby wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego. Kurs podzielony był na kilka modułów, każdy dotyczył innej umiejętności: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie. Każdą z poznanych aplikacji oraz stron internetowych można było wypróbować w praktyce, tworząc przykładowe materiały do wykorzystania na swoich zajęciach.

C:\Users\Dell\Downloads\IMG_20190719_101808.jpgC:\Users\Dell\Downloads\IMG-20190724-WA0031.jpg

Natomiast pani Marta Fijałkowska wzięła udział w szkoleniu w Irlandii: Modern Methodologies in the Language Classroom trwającym od 1 do 12 lipca. Nowoczesne metody nauczania obejmowały najważniejsze aspekty nauczania, tj. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi ustnych czy pisemnych, nauczanie gramatyki, słownictwa, gry językowe oraz wykorzystanie technologii w klasie. Omówione zostały również aktualne schematy oceniania oraz sposoby wdrażania samooceny, oceny wzajemnej i autorefleksji. Popołudniowy program kulturowy, bezpośrednio powiązany z porannymi sesjami, były okazją do zapoznania się z Irlandzką historią i kulturą, ćwiczenia języka angielskiego w nieformalnym środowisku oraz do zastanowienia się, w jaki sposób wykorzystać wycieczki szkolne we własnych środowiskach do rozwijania umiejętności językowych u uczniów.

C:\Users\Dell\Desktop\0FFEDB04-2EC1-485C-90E7-69731D9277A7.jpeg

Dyrektor Szkoły i jednocześnie nauczyciel chemii, pani Anna Górka uczestniczyła w kursie: CLIL – Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL. Szkolenie trwało od 1 do 12 lipca i zorganizowane było na Malcie. Celem szkolenia było doskonalenie metodyki nauczania dwujęzycznego oraz poznanie narzędzi online oraz pomocy dydaktycznych zaprojektowanych specjalnie do wykorzystania w tym systemie kształcenia. Kurs składał się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy omawiali, ćwiczyli i prezentowali  konkretne przypadki zastosowania metodologii CLIL w poszczególnych przedmiotach.

Rok szkolny 2019/2020 z pewnością stworzy okazję do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

 

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną tu zawartość merytoryczną.