Aktywna tablica

W naszej szkole uruchomione zostały dwa interaktywne monitory dotykowe. Za pomocą tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych będzie możliwe tworzenie na lekcjach środowiska sprzyjającego rozwojowi umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, kształtowania kompetencji społecznych i twórczych uczniów. Interaktywne monitory pozwolą nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier dydaktycznych i materiałów multimedialnych. Nauczyciel jak i uczniowie oprócz zapisywania informacji na monitorze jak na tablicy, będą mogli również w szybki sposób włączyć materiały poglądowe, filmy i zdjęcia. Zajęcia uzupełniane będą także poprzez ćwiczenia interaktywne utrwalające materiał lub sprawdzające wiedzę i umiejętności.