Czerpiemy metodykę ze źródeł

Bez tytułu

„Czerpmy metodykę prosto ze źródła” to tytuł projektu Unijnego napisanego przez jednego z nauczycieli Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. Szczęśliwie Projekt uzyskał wysoką ocenę (96/100 pkt) i został w całości zatwierdzony do realizacji. Oznacza to, że Szkoła uzyska pełne finansowanie jej zamierzeń projektowych z programu Erasmus+, akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Umożliwi to nauczycielom uczestnictwo w specjalistycznych kursach metodycznych organizowanych za granicą. Wzbogacą oni swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wiodących w Szkole i wyróżniających ją metod nauczania, tj. pedagogiki Montessori i kształcenia dwujęzycznego.

Nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego pojadą do słonecznej Italii – kraju, z którego wywodzi się pedagogika Montessori i gdzie jest najpowszechniej na świecie stosowana. Ukończą tam 2-tygodniowe angielskojęzyczne szkolenia z zakresu pedagogiki Montessori. Z kolei nauczyciele starszych klas wyjadą na szkolenia rozwijające wykorzystywanie nowoczesnych środków informacyjnych na lekcjach i nauczanie dwujęzyczne. Zostaną one przeprowadzone we wszystkich angielskojęzycznych krajach Europy, tj. w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie i na Malcie.

Projekt zapewni również lekcje języka angielskiego dla nauczycieli w następnym roku szkolnym i zakup materiałów pomocnych w jego realizacji. Co najważniejsze, realizacja Projektu podniesie jakość funkcjonowania Szkoły poprzez lepszą pracę jej nauczycieli oraz poszerzenie nauczania dwujęzycznego o nowe przedmioty.

Hubert Maj

e+