Wyniki Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego

sowa26 kwietnia 2018 r. uczeń klasy III oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale – Nikodem Oślizło brał udział w II etapie (finalnym) Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego (nowa odsłona Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego), w którym osiągnął wysoki wynik i zajął 7 miejsce wśród najlepszych. Konkurencja była bardzo duża, gdyż uczestnikami tego konkursu byli wszyscy tegoroczni laureaci i finaliści Kuratoryjnego Wojewódzkiego  Konkursu Chemicznego.

Mecenat nad konkursem sprawują władze samorządowe Nowej Sarzyny.

Patronat: Podkarpacki Kurator Oświaty Wydział, Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, PTCH – Oddział w Rzeszowie.