Roboty w edukacji informatycznej w Grupie Montessori

Edukacja informatyczna w Szkole Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznym w Boguchwale poszerzona została o zajęcia z robotyki. Posiadane zasoby techniczne do zajęć wzbogacone zostały poprzez projekt edukacyjny „RoboCode – młody kreator” realizowany od października 2017 r. Projekt realizuje Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale – jako zadanie zlecone przez Gminę Boguchwała – w Liceum, w gimnazjalnych oddziałach dwujęzycznych a także w klasie siódmej Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznym w Boguchwale. Projekt w łatwy i ciekawy sposób pozwala także uczniom grupy Montessori poznawać zasady budowy robotów oraz metody sterowania nimi. Realizacja projektu sprzyja rozwijaniu zainteresowań uczniów przedmiotami technicznymi i umacnia ich zdolności twórcze z zakresu robotyki i programowania. Zajęcia z robotami Photon kształcą logiczne i algorytmiczne myślenie, uczą nauki języka programowania, wzmacniają umiejętności pracy zespołowej. Dzięki jasnym i łatwym w użyciu instrukcjom, krok po kroku młodzież uczy się, w jaki sposób zbudować robota, jak napisać kod, aby robot działał oraz jak równocześnie dobrze się bawić przy nauce programowania. Uczniowie od postawionego problemu, poprzez algorytm rozwiązania zadania przechodzą do tworzenia kodu umożliwiającego sterowanie robotem. Zawarte w programie elementy kodowania i majsterkowania stanowią potężną kombinacje edukacyjną. Uczestnicy angażują wiele obszarów myślenia, takich jak planowanie, obliczanie, szacowanie, używanie zmiennych, stosowanie przełożeń kół zębatych, a także wiele prób i błędów. Kodowanie i budowanie pozwala uczniom rozwijać umiejętności w swoim tempie nauki. Podczas zajęć edukacji informatycznej wykorzystane są roboty Photon oraz zestaw do budowy robotów Lego MindStorms EV3. Są to jedne z najbardziej przyjaznych dla użytkowników zestawów 

do robotyki, które były kiedykolwiek dostępne. Budowanie i programowanie z tymi zastawami nie wymaga faktycznie żadnego wcześniejszego doświadczenia. Wystarcza sama pasja do robotyki.

 

Alicja Dereń
Nauczyciel informatyki i robotyki

Przechwytywanie2