Egzamin gimnazjalny 2017

egz 2017Od 19 do 21 kwietnia 2017 roku trwa sesja egzaminacyjna. Do egzaminów podsumowujących trzyletnią edukację przystępuje 24 uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale. Uczniowie mierzą się z arkuszami obejmującymi zadania z historii i wos-u, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języka angielskiego.

Wszystkim życzymy doskonałych wyników.