Informacje w sprawie naboru uczniów na rok szkolny 2017/18

Przypominamy wszystkim zainteresowanym oryginalną ofertą edukacyjną, że na rok szkolny 2017/18 prowadzimy nabór do Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale do:

– klas 1,2,3 (nauczanie w grupie Montessori),

– klasy 7-dwujęzycznej.

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie (Rodzice kandydatów) powinni zgodnie z Harmonogramem rekrutacji złożyć do 27 kwietnia br. Wniosek o przyjęcie do Szkoły.

Kandydatom do oddziału dwujęzycznego przypominamy ponadto o terminie Sprawdzianu kompetencji językowych. Uczniowie ci, powinni stawić się 28 kwietnia w siedzibie Szkoły (Pałac Lubomirskich), o godz. 13.40.

Dyrektor Szkoły