Żywa lekcja wos-u

lekcja wos-uW dniu 30.03.2017 r. uczniowie klas drugich Gimnazjum mieli okazję, od strony praktycznej, zapoznać się z różnego typu aspektami stosowania prawa w życiu codziennym (w tym też uczniowskim). Gościem prowadzącym zajęcia z uczniami w ramach „żywych lekcji wos-u” była pani radczyni Anna Augustyn z Rzeszowa prowadząca własną kancelarię prawną. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. praw i obowiązków uczniów, odpowiedzialności prawnej nieletnich, prawa konsumenckiego, zdolności do czynności prawnych i innych spraw z zakresu prawa dotyczących młodzieży.

dr Artur Wiktor